Vážení spoluobčania,
rozhodnutie kandidovať po štvrtý raz na primátora Nitry vo mne zrelo dlhší čas. Hlavný dôvod mojej kandidatúry ste v prvom rade Vy, milí Nitrančania. Hovoríte, že v Nitre je dobre, že je dobrým miestom pre kvalitný život a dokladajú to aj viaceré štúdie či prieskumy. Považujem to trochu aj za ocenenie mojej dlhoročnej práce a zároveň veľkú výzvu na dotiahnutie projektov a vízií okolo nášho mesta.

Som si však vedomý aj viacerých problémov, ktoré prináša doba. Je to najmä doprava a cestná infraštruktúra, niektoré rozpracované projekty, ktoré nejdú takým tempom, ako som si pre Vás predstavoval, dočasné obmedzenia a ťažkosti, ktoré priniesla výstavba automobilky Jaguar-Landrover.

Viem, že ak chcem úspešne presadzovať predstavu o modernom meste, meste kultúry, zdravého životného štýlu a technológií pre všetkých, musím mať podporu poslancov mestského zastupiteľstva. Vytvorili sme tím významných osobností Nitry a spoločnými silami chceme na bohatých skúsenostiach budovať stabilnú a atraktívnu budúcnosť nášho mesta.

doc. Ing. Jozef Dvonč, CSc.
primátor mesta Nitra

Môj príbeh

Dátum narodenia: 11. júla 1954
Národnosť: slovenská
Bydlisko: Nitra

Tretie volebné obdobie som primátorom mesta Nitry, mám bohaté skúsenosti z komunálnej a regionálnej politiky. Istú dobu som pôsobil aj v štátnych orgánoch ako prednosta krajského úradu v Nitre. V minulosti som bol vysokoškolským pedagógom v oblasti marketingu a pracoval som aj v súkromnej sfére ako spolumajiteľ spoločnosti zaoberajúcej sa poradenstvom a vzdelávaním.

Vzdelanie:

1992 – habilitačné pokračovanie (doc.) VŠP PEF – odvetvové a prierezové ekonomiky
1987 – obhajoba kandidátskej práce (CSc.)
1977 – 1978 – VŠP – Prevádzkovo ekonomická fakulta v Nitre (Ing.)
1969 – 1973 – Gymnázium Janka Kráľa, Zlaté Moravce (maturitná skúška)

Členstvá a funkcie:

1.podpredseda Združenia miest a obcí Slovenska
predseda Správnej rady Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre,
člen Správnej rady Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre
predseda predstavenstva Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti,
poslanec NSK.

Záľuby:

šport, divadlo.